Honda CBR1000RR-R Fireblade se představuje pro rok 2024

24YMHONDACBR1000RR-RST

Vývoj modelu CBR1000RR-R Fireblade opět postoupil o velký krok vpřed, a to především díky novému naladění jeho 1 000cm3 řadového čtyřválcového motoru se semi-cam gear systémem, jenž se vyznačuje ještě silnějším zrychlením ve středních otáčkách a vysokým maximálním výkonem. Od svého představení v roce 1992 se ikonická Honda Fireblade vyvinula do pozoruhodného sportovního motocyklu litrové kategorie. CBR1000RR-R Fireblade pro modelový rok 2024 bude dostupný jednom barevném provedení:Grand Prix Red (trikolóra) s červenou přední kapotáží.

Motor

Řadový čtyřválcový DOHC motor o objemu 1000 cm3 se semi-cam gear systémem v modelu Fireblade byl navržen v těsné spolupráci s konstruktéry HRC odpovědnými za vývojový program pro MotoGP. Pro modelový rok 2024 disponuje maximálním výkonem 160 kW při 14 000 ot./min. a maximálním točivým momentem 113 Nm při 12 000 ot./min. Vývojáři týmu HRC odvedli na motoru velké množství práce, jejímž výsledkem je změna v přísunu výkonu i točivého momentu v celém rozmezí otáček. Jejich cílem bylo zvýšit hnací sílu přenášenou na zadní kolo při všech rychlostních stupních. A zatímco motor sdílí s RC213V i nadále stejný „nadčtvercový“ poměr vrtání 81 mm a zdvihu 48,5 mm, došlo u něj pro modelový rok 2024 k úpravě časování ventilů – doby otevření i zdvihu – a kompresní poměr vzrostl ze 13,4:1 na 13,6:1. Sací ventily mají průměr 32,5 mm (a pro modelový rok 2024 jsou lehčí), výfukové pak 28,5 mm; jsou ovládány finger-follower vahadly; úhel osy ventilů na straně sání je 9°, což přispívá ke snížení povrchu spalovací komory a ke zlepšení účinnosti spalování. Nové jsou také třístupňové oválné progresivní pružiny sacích i výfukových ventilů. Sací otvory byly optimalizovány s ohledem na lepší průtok směsi. V motoru bylo použito množství technologií z MotoGP. Tření je sníženo použitím vrstvy diamantu podobného uhlíku (DLC) na palcích vaček – stejně jako u modelu RC213V-S. V modelovém roce 2020 byl tento proces u sériově vyráběného motocyklu použit poprvé, ve srovnání s provedením bez povlaku z DLC dochází ke snížení třecích ztrát ve ventilovém rozvodu o 35 %.

Ventilový rozvod využívá semi-cam gear train systém. Pro zajištění pohonu v takto vysokých otáčkách a s takto vysokým zdvihem je řetěz poháněn rozvodovým kolem umístěným na klikovém hřídeli přes vložené ozubené kolo – díky tomu je řetěz kratší. Pro modelový rok 2024 byl optimalizován průměr čepů a pouzder klikového hřídele, čímž se podařilo uspořit 450 g setrvačné hmoty. Kované ojnice a jejich víka z titanu TI-64A (materiálu vyvinutého společností Honda) jsou o 50 % lehčí než předchozí verze z chrom-molybdenové oceli, pro rok 2024 jsou dokonce ještě lehčí (o 20 g), a kromě toho jsou u nich použity šrouby z chrom-molybden-vanadové oceli HB 149 (opět vyvinuté společností Honda), které nevyžadují matice. Pro dosažení odolnosti je stejná konfigurace jako u RC213V-S použita u kluzných povrchů. Ojniční pouzdra jsou zhotovena z tenkostěnné beryliové mědi C1720-HT (s ohledem na její spolehlivost ve vysokých otáčkách), zatímco povrchy ložiskové pánve klikové ojniční hlavy jsou opatřeny DLC. Kované písty se vyznačují nízkou hmotností, pevností a odolností, což umožňuje dosažení vyšších výkonů. Pro zajištění odolnosti proti opotřebení ve vysokých otáčkách jsou boky pístů opatřeny povlakem Ober (s teflonovou a molybdenovou bází) a drážky pro umístění závlačky pístního čepu nikl-fosforovým galvanickým povlakem.

Pro řešení problému s teplotou jsou písty – nyní vyrobené z odolnějšího materiálu – vybaveny vícebodovými tryskami, které v průběhu každého cyklu rozstřikují chladicí olej do různých směrů. Při nízkých otáčkách, kdy chlazení není zapotřebí, kuličky v olejových tryskách proudění oleje uzavřou, aby se omezila ztráta tlaku oleje a snížilo se tření. Olejový kroužek se vyznačuje novým tvarem boční lišty. Pro snížení deformací vrtání (a tudíž i tření) je válec vybaven zabudovaným spodním obtokem. Tento systém zajišťuje cirkulaci ochlazené vody z chladiče do hlavního vodního pláště, zatímco v prostoru vespod se využívá neochlazená voda. Výsledkem je nižší a rovnoměrnější teplota ve všech místech na povrchu vrtání. Pro zmenšení šířky se startování motoru provádí tak, že startér namísto klikového hřídele roztáčí hlavní hřídel spojky. Toto řešení umožňuje vytvoření kompaktnějšího klikového hřídele, zatímco dvojí funkce primárního poháněného ozubeného kola (které má nižší počet zubů), jež zároveň přenáší otáčivý pohyb motoru startéru, šetří prostor. Motor je díky malé vzdálenosti mezi klikovým hřídelem, předlohovým hřídelem a hlavním hřídelem krátký. Zadní strana bloku motoru zároveň slouží pro upevnění horní části zadního tlumiče; hmotnost klikové skříně se pro modelový rok 2024 snížila o 250 g.

Pro lepší výjezd ze zatáček na závodní trati (i na silnicích) došlo ke zkrácení všech převodových stupňů i primárního převodu. Vzduch je do motoru přiváděn náporovým přívodem nacházejícím se na špici přední kapotáže; jeho velikost odpovídá otvoru u MotoGP stroje RC213V. Žebrovaný „turbulátor“ na pravé, levé a horní straně před vstupem přívodu zajišťuje maximální nasávání proudícího vzduchu s minimálním dopadem na ovladatelnost. Úhel zkosení vnitřní stěny přívodu zachovává proudění vzduchu při vysoké rychlosti a akceleraci. Pro zachování stálého výkonu při různých rychlostech stlačený vzduch prochází nejkratší cestou hlavou řízení, kolem jejího středového sloupku a dále rovnou do vzduchové komory. Tato hladká trasa byla umožněna díky inteligentnímu klíči Honda Smart Key a úhlu řízení 25°. Aby bylo možné do motoru dodat potřebné množství vzduchu, má tělo škrticí klapky průměr 52 mm. Na „špinavé“ straně vzduchového filtru dochází k víření nasávaného vzduchu a separaci nečistot, zatímco na „čisté“ straně je filtrovaný vzduch přiváděn do optimalizovaných sacích kanálů. Stejně jako sací potrubí, také čtyři výfukové svody mají oválný průřez. Tlumič výfuku Akrapovič je vyroben z titanu a jeho malé fyzické rozměry i nízká hmotnost přispívají k centralizaci hmoty a umožňují dostatečný úhel náklonu na pravou stranu. Jeho objem je nyní o 1 l větší; ventil výfuku byl navržen s důrazem na točivý moment v nízkých a výkon ve vysokých otáčkách. Pro modelový rok 2024 se díky přepínání ventilu snížila úroveň zvukového projevu. Stroj je o 5 dB tišší než dosud, přičemž tón výfuku lineárně stoupá s otáčkami motoru.

Elektronika motoru

Model CBR1000RR pro modelový rok 2017 byl vybaven prvním řadovým čtyřválcem značky Honda, jenž byl opatřen elektronicky ovládanou škrticí klapkou (TBW). Tato technologie, která byla odvozena od systému použitého u RC213V-S, ovládá úhel otevření škrticí klapky (v závislosti na vstupu z rukojeti plynu) a zajišťuje lineární přísun výkonu i jeho přesné a přirozené ovládání pravou rukou jezdce. Jedná se o kritickou oblast, proto byla pro rok 2022 u škrticí klapky použita lehčí pružina, která zlepšuje odezvu a lineárnost ovládání plynové rukojeti. S cílem posunout motor na novou úroveň kontroly je poprvé u značky Honda elektronicky řízená škrticí klapka opatřena dvěma motory – jedním motorem pro válce 1 a 2 a druhým pro válce 3 a 4. Při pozvolném přidávání plynu se nejprve otevřou škrticí klapky válců 1 a 2, aby se jemně upravil výkon a dosáhlo se fluktuací otáček klikového hřídele. Díky tomu je výkon motoru snáze ovladatelný a použitelný v pásmu nízkých otáček. S rostoucími otáčkami se všechny škrticí klapky otevírají společně, což zajišťuje plynulý nárůst výkonu až k maximální hodnotě.

Dalším přínosem škrticí klapky se dvěma motory je možnost intenzivnějšího brzdění motorem. Při úplném uvolnění plynu během zpomalování se válce 3 a 4 otevřou, přičemž výfukové ventily zůstávají zavřené, aby se zvýšila čerpací ztráta motoru – a tím i brzdění motorem – zatímco válce 1 a 2 jsou zavřené a připravené se při další akceleraci plynule otevřít. U devítistupňového systému nastavitelné kontroly trakce Honda Selectable Torque Control (HSTC) došlo v roce 2022 k dalším úpravám jeho funkce. Rozdíl mezi načasováním zásahu a mírou kontrolou prokluzu (která sleduje rychlost změny prokluzu na základě poměru otáček předního a zadního kola) byl upraven tak, aby poskytoval mnohem plynulejší a intuitivnější řízení přilnavosti, přičemž software byl vyvinut na základě rozsáhlé zpětné vazby od špičkových jezdců z celého světa, včetně jezdců týmu HRC. Pro modelový rok 2024 byl systém HSTC optimalizován s ohledem na charakter přísunu výkonu a revidované převodové poměry.

K dispozici jsou tři standardní jízdní režimy, které umožňují úpravu výkonu a charakteru motoru. Výkon (Power – P) je možné nastavit na úroveň od 1 do 5, přičemž 1 nabízí maximální a přímý výkon. Brzdění motorem (Engine Brake – EB) reguluje výkon při zavřené škrticí klapce v úrovních 1–3, přičemž 1 znamená nejsilnější brzdění motorem zajišťované elektronicky řízenou škrticí klapkou se dvěma motory. Systém pro zamezení zvedání předního kola (Wheelie – W) rovněž nabízí úrovně 1–3 (a také možnost úplného vypnutí), kdy 1 nabízí nejslabší regulaci výkonu. Všechna nastavení byla pro modelový rok 2024 upravena. Systém pro zamezení zvedání předního kola využívá informace o úhlu podélného náklonu stroje poskytované jednotkou IMU, a dále údaje o otáčení předního a zadního kola. Na základě těchto dat reguluje točivý moment a eliminuje případné zvedání předního kola, aniž by docházelo k omezení přenosu hnací síly. Fireblade je také vybaven režimem Start pro rozjezdy v závodech. Tento systém omezí otáčky motoru na nastavenou hodnotu 6 000, 7 000, 8 000 a 9 000 ot./min., a to i při plně otevřené škrticí klapce, čímž jezdci umožňuje soustředit se pouze na uvolnění spojky a semafory.

Podvozek

Lichoběžníkový hlavní rám byl zkonstruován z 2mm hliníku kvůli přesnějšímu vyladění a vyvážení tuhosti. Po svaření čtyř hlavních součástí rámu je motor ve výrobě upevněn v šesti bodech, čímž se zlepšuje ovladatelnost stroje. Vnitřní žebrování bylo pro modelový rok 2024 odstraněno, tenkostěnná oblast rozšířena a byl optimalizován tvar konstrukce. Celkově se na rámu podařilo ušetřit 960 g a dalších 140 g díky kratším šroubům závěsů motoru. Hlavním cílem těchto snah však bylo zlepšit vyvážení tuhosti pro pružnější jízdní vlastnosti a maximální přesnost řízení; boční tuhost se snížila o 17 %, torzní tuhost je o 15 % nižší. Rozvor kol dosahuje 1 450 mm, sklon přední vidlice a závlek mají hodnoty 23°56‘/100,8 mm. Pohotovostní hmotnost činí 200 kg. Rozložení hmotnosti je vyváženo v poměru 53 % / 47 %, zatímco vysoko umístěné těžiště usnadňuje naklánění stroje do zatáček.

Kyvné rameno zkonstruované z 18 různých tlouštěk hliníku a podobné tomu, jež je použito u RC213V-S, má délku 622,7 mm. Jeho horizontální a vertikální tuhost byly vyladěny s důrazem na maximální přilnavost a pocit kontroly. Pro dosažení optimální konstrukční integrity (a také pro úsporu hmotnosti) je vrchní úchyt zadního tlumiče Pro-Link pomocí konzoly upevněn k zadní části bloku motoru. Tím je zároveň zadní kolo odděleno od hlavy řízení, čímž se zvyšuje stabilita ve vysokých rychlostech i pocit kontroly nad trakcí zadního kola. Minimalistický podsedlový rám je tvořen kulatými tenkostěnnými hliníkovými trubkami. K hlavnímu rámu je upevněn z horní strany, čímž se zužuje prostor kolem zadní části palivové nádrže a sedla a vzniká tím kompaktní – a aerodynamicky efektivní – jízdní pozice. Sedlo je umístěno ve výšce 830 mm a pozice za řídítky byla pro modelový rok 2024 mírně upravena tak, aby jezdci poskytovala více volnosti a lepší kontrolu nad strojem – řídítka jsou o 19 mm výše a o 23 mm blíže a stupačky jsou umístěny o 16 mm níže. Ramena inverzní teleskopické vidlice Showa 43mm Big Piston Fork (BPF) jsou díky svému velkému objemu schopné efektivně snižovat hydraulický tlak vznikající při kompresi a roztahování. To má za následek pomalejší pohyb na začátku stlačování vidlice a hladší tlumení, jež maximalizuje kontakt pneumatiky s vozovkou. Pružiny i kompresní a zpětný útlum jsou plně nastavitelné. U modelu Fireblade je vidlice mírně delší, což poskytuje více prostoru pro úpravy geometrie před závodem.

Zadní tlumič je vybaven plně nastavitelnou zadní dvouplášťovou pružící jednotkou Showa Balance Free Rear Cushion Lite (BFRC-Lite). Namísto konvenčního uspořádání s jednou trubkou systém BFRC-Lite využívá konstrukci se dvěma trubkami – pouzdrem tlumiče a vnitřním válcem. Píst tlumiče nemá žádné ventily. Namísto toho je tlumicí síla generována tím, jak vytlačovaný olej prochází samostatným tlumicím prvkem. To umožňuje hladkou kontrolu změn tlaku v tlumiči, zlepšení odezvy a reakce tlumení i hladký nástup tlumicí síly při zatížení. Tlumicí síla je navíc díky rovnoměrným změnám tlaku konzistentně generována i při přechodu z roztahování na kompresi tlumiče. Pro zajištění co nejlepšího dlouhodobého brzdného účinku, který je důležitý zejména při vysoké zátěži během závodů, jsou přední čtyřpístové radiální brzdové třmeny Nissin vybaveny písty z materiálu a s povrchovou úpravou, jež společně zlepšují odvod a rozptyl tepla, čímž je zároveň zajištěno stabilní chování brzdové páčky. Brzdové kotouče mají průměr 330 mm a tloušťku 5 mm. Zadní brzdový třmen Brembo je stejný, jako ten, jenž je použit u RC213V-S.

Šestiosá jednotka pro měření setrvačných sil (Inertial Measurement Unit – IMU) od firmy Bosch zajišťuje přesný výpočet podélných a příčných náklonů pro zajištění přesné kontroly nad chováním stroje. Model Fireblade je také vybaven elektronickým tlumičem řízení Honda od firmy Showa (Showa’s Honda Electronic Steering Damper – HESD), který se vyznačuje lehkou konstrukcí a je upevněn ve spodní části hlavy řízení a spojen se spodním upevněním vidlice. HESD je ovládán přes vstup ze senzorů rychlosti otáčení kol a jednotky IMU. k dispozici jsou 3 úrovně kontroly. Technologie pro zamezení zvedání zadního kola a řízení brzdné síly v závislosti na bočním náklonu pomocí ABS zvyšují jistotu při vjezdu do zatáček. Nově pro modelový rok 2024 systém zahrnuje 3 přepínatelné režimy: režim STANDARD určený pro jízdu na silnicích s vyšším brzdným účinkem a menšími podélnými náklony, zatímco režim TRACK nabízí brzdný výkon při výrazně vyšších traťových rychlostech a nepotlačuje zvedání zadního kola. V režimu RACE pak dochází k úplnému vypnutí ABS pro zadní kolo a systém ABS umožňující brzdění v zatáčkách zůstává neaktivní. Na zadním 17palcovém pětipaprskovém ráfku z lehké slitiny je obuta pneumatika o rozměru 200/55-ZR17, která minimalizuje změny geometrie podvozku při přechodu ze silničních na okruhové pneumatiky. Přední pětipaprskový ráfek z lehké slitiny je obut do pneumatiky o rozměru 120/70-ZR17.

Aerodynamický paket a výbava

Agresivní tvary kapotáže nejsou pouze stylistickým cvičením. Hlavní důraz byl při vývoji kladen na dosažení v dané třídě špičkového aerodynamického odporu (při zalehnutí jezdce během jízdy na závodní trati), na omezení zvedání přídě při akceleraci a na zlepšení stability při brzdění. Střední část kapotáže obsahuje nově tvarovaná, více vpřed posazená křidélka, která nyní vytvářejí přítlak – pro omezení zvedání předního kola při akceleraci a pro zvýšení stability při brzdění a nájezdech do zatáček – s aerodynamickým předním stupněm. Nová konstrukce snižuje moment odklonu při průjezdu zatáčkou o 10 %, což usnadňuje zatáčení ve vysokých rychlostech. Pro usnadnění řízení se na obou stranách předního blatníku nachází konvexní plocha, která proud vzduchu odvádí od předního kola a směruje jej kolem kapotáže. Chladicí vzduch pro chladič motoru i olejový chladič je pomocí aerodynamických prvků optimalizován jak s ohledem na rychlost, tak s ohledem na tlak vzduchu proudícího kolem kola. Nová konstrukce spodní části kapotáže zasahuje blíže k zadní pneumatice a nově zahrnuje aerodynamický stupeň, který redukuje proudění vzduchu kolem zadní pneumatiky, což přispívá k lepší ovladatelnosti. Aby mohl vzduch proudit kolem nohou jezdce s minimálním odporem, jsou boky zadního vnitřního blatníku pečlivě tvarovány, zatímco jeho horní strana je vyříznuta tak, aby odváděla vzduch procházející od vozovky kolem kyvného ramene směrem nahoru a snižovala tak zdvih v prostoru zádi.

Vrchní plocha palivové nádrže je umístěna nízko, čímž se při zalehnutí jezdce snižuje čelní plocha stroje. Její tvar byl upraven pro lepší sevření mezi koleny jezdce a objem paliva vzrostl o 0,4 litru na 16,5 l. Štítek se sklonem 35° hladce odvádí proud vzduchu z horní části kapotáže přes jezdce a kryt sedla, který sám o sobě klade minimální možný aerodynamický odpor. Pro zajištění kompletního a intuitivního ovládání systémů modelu Fireblade slouží barevný 5palcový TFT displej s vysokým rozlišením. Displej je plně přizpůsobitelný a zobrazuje přesně ty údaje, které chce mít jezdec k dispozici. Kompaktní ovládací prvek na levé rukojeti obsahuje čtyřsměrový ovladač; jeho použití je snadné a rychlé – vrchní/spodní tlačítka slouží k nastavení parametrů jízdního režimu, zatímco levé/pravé tlačítko slouží k procházení zobrazovaných informací. Novou funkcí, která přispívá k ochraně motoru, je pohyblivé červené pole otáčkoměru. Při nastartování klesne na úroveň 8 000 ot./min. a s tím, jak teplota chladicí kapaliny stoupá na provozní teplotu, se červené pole posouvá až nad hranici 14 000 ot./min. Inteligentní klíč Honda Smart Key ovládá zapalování a zámek řídítek bez nutnosti zasunout klíč do spínací skříňky. To je nejen pohodlné při každodenním použití, ale zároveň toto řešení umožňuje použití závodní hlavy vidlice, čímž uvolňuje optimální prostor pro náporový přívod vzduchu. CBR1000RR-R Fireblade také disponuje systémem signalizace nouzového brzdění (ESS) který při náhlém brzdění aktivuje zadní ukazatele směru, aby na hrozící nebezpečí upozornil další účastníky silničního provozu.

Příslušenství

Závodní sada HRC Race Kit – (není určena pro použití na veřejných komunikacích)

Společnost HRC vyvinula pro model CBR1000RR-R závodní sadu, která zvyšuje výkon motoru a zlepšuje jeho schopnosti a přilnavost v zatáčkách. Tato sada HRC Race Kit, kterou lze zakoupit jako kompletní balíček, a která je určena pouze pro použití na okruhu, obsahuje novou elektronickou řídicí jednotku, kabeláž, těsnění hlavy válců, spojku, rychloupínací osu zadního kola a závodní výfuk.

Paket Racing

Zdůrazňuje rychlost stroje: ochranné prvky rámu a ochranná nálepka na nádrž zvyšují ochranu, sedlo čalouněné látkou Alcantara podtrhuje celkový styl a je doplněno červeným nebo černým krytem sedla spolujezdce. Celkový dojem dotváří rychloražení, víčko olejové nádrže, chránič rozety, polepy kol a zvýšený zatmavěný plexi štít.

Paket Comfort

Připraví váš stroj na dlouhé cesty: USB-C zásuvka usnadňuje nabíjení mobilního telefonu, součástí paketu jsou také praktický tank bag a taška na zadní sedlo.

Technické parametry

MOTOR

TypKapalinou chlazený, 4taktní, 16ventilový řadový čtyřválec, rozvod DOHC
Zdvihový objem (cm³)1000 cm3
Počet ventilů na válec4
Vrtání ´ zdvih (mm):81 mm x 48,5 mm
Kompresní poměr13,6 : 1
Maximální výkon160 kW při 14 000 ot./min.
Max. točivý moment113 Nm při 12 000 ot./min.
Úroveň hlukuLurban – 76,2 dB, Lwot – 81,1 dB
Olejová náplň4,0 l

PALIVOVÝ SYSTÉM

KarburacePGM-FI
Objem palivové nádrže16,5 l
Emise CO2 dle WMTC155 g/km
Spotřeba paliva6,7 l/100 km

ELEKTRICKÁ SOUSTAVA

StartováníElektrické
Kapacita baterie12-2.3Ah HJ12L (Li-ion)

HNACÍ ÚSTROJÍ

Typ spojkyMokrá lamelová spojka

Systém ESS je shodný se současným modelem

 

Typ převodovkyManuální, 6stupňová
Stálý převodŘetěz
RÁM
TypZdvojený páteřový hliníkový rám

PODVOZEK

Rozměry (D x Š x V)2 100 mm x 740 mm x 1 140 mm
Rozvor kol1 450 mm

Systém ESS je shodný se současným modelem
Systém ESS je shodný se současným modelem
Záklon rejdového čepu23°56’
Závlek100,8 mm
Výška sedla830 mm
Světlá výška130 mm
Pohotovostní hmotnost200 kg

ZAVĚŠENÍ KOL

Typ vpředu43mm teleskopická vidlice SHOWA BPF s nastavením předpětí, komprese a odskoku, zdvih 120 mm
Typ vzaduKyvné rameno SHOWA BFRC-Lite Pro‑Link s nastavením předpětí, plynulým nastavením komprese a tlumení v odskoku, zdvih 143 mm.

KOLA

Velikost ráfku přední17 palců x MT3,5
Velikost ráfku zadní17 palců x MT6,0
Pneumatika vpředu120/70-ZR17 M/C (58W)

Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Bridgestone RS11

Pneumatika vzadu200/55-ZR17 M/C (78W)

Pirelli Diablo Supercorsa SP V3

Bridgestone RS11

BRZDY

Systém ABS, Typ2kanálový
Vpředu330mm kotouč se 4pístovým radiálním třmenem Nissin
Vzadu220mm kotouč s 2pístovým třmenem Brembo

PŘÍSTROJE A ELEKTRONIKA

Přístrojový panelTFT-LCD
Zabezpečovací systémKlíč Honda Smart Key
SvětlometLED
Zadní světloLED
Výstražná světla pro nouzové brzděníAno
Ukazatele směru s funkcí automatického vypínáníAno
RychlořazeníPříslušenství