BMW Motorrad představuje Automatický asistent řazení (ASA)

S novým Automatickým asistentem řazení (ASA) představuje BMW Motorrad inovativní technické řešení, které usnadňuje a zpříjemňuje jízdu. V souladu s mottem „Simplify your ride“ (Usnadněte si svoji jízdu) zážitek z jízdy dále umocňuje automatické ovládání spojky a řazení, které současně neničí emocionálně důležitou dynamiku řazení.

Automatický asistent řazení je důmyslně navržen tak, že chod spojky a řazení šestistupňové převodovky ovládají dva elektromechanické aktuátory, což je hlavní rozdíl oproti běžnému asistentu řazení. K manuálnímu ovládání spojky není potřeba páčka. Rozjíždění, zastavování a manévrování je s Automatickým asistentem řazení velmi snadné. Jízda s Automatickým asistentem řazení je příjemnější také díky rychlému a přesnému řazení přizpůsobenému otáčkám a zatížení motoru. Jezdci odpadá nutnost řadit a jízda je díky tomu ještě příjemnější. Automatický asistent řazení navíc vytváří bezprostřednější spojení s motocyklem a jeho výkonným motorem boxer, protože precizní ovládání spojky ještě více usnadňuje jízdu a jezdec se může více soustředit na ovládání plynové rukojeti a řadicí páčky.

V režimu „M“ lze stále řadit nohou, takže jezdec může sám rozhodnout, kdy chce přeřadit. V režimu „D“ se Automatický asistent řazení uplatní nejvíce. Změny rychlostních stupňů automaticky volí řídicí jednotka motoru. V obou režimech „M“ a „D“ jezdec profituje z dokonale provedených změn převodových stupňů a téměř nulové ztráty hnací síly. Výsledkem je efektivní akcelerace a lepší jízdní stabilita. Například při řazení na vyšší rychlostní stupeň z větší části mizí otřesy spojené s klasickým manuálním řazením pomocí spojkové páčky, stejně jako riziko kontaktu přilby jezdce a spolujezdce vlivem škubnutí. Také podřazování je řešeno tak, aby bylo co nejplynulejší a co nejméně ovlivňovalo stabilitu jízdy. Aby bylo zajištěno dokonalé řazení v každé jízdní situaci, jsou různým jízdním režimům přiřazeny specifické charakteristiky funkce automatického řazení. V kombinaci s aktivním systémem udržování rychlosti nebo varováním před čelní srážkou znamená propojení funkcí také budoucnost jízdy na motocyklu.

Automatická spojka a řazení pro nový zážitek z jízdy. 

V obtížných jízdních situacích vyžaduje ovládání spojky a plynu velké soustředění. Pokud se cestuje se zavazadly a třeba i se spolujezdcem, je používání spojky a řazení vyčerpávající. S Automatickým asistentem řazení je jezdec i nadále pánem situace a má větší volnost. Jízda je díky tomu uvolněnější a příjemnější. Výkonný motor boxer umožňuje díky automatickému ovládání spojky téměř plynulé rozjíždění například do kopce, což se pozitivně projevuje také na lepší ovladatelnosti motocyklu v terénu nebo na špatném povrchu. Po zvolení režimu D nabývá potěšení z jízdy zcela nového rozměru. Optimálně volené okamžiky řazení vytvářejí nové, ještě intenzivnější zážitky z jízdy. Správný převodový stupeň je řazen automaticky podle individuálních potřeb jezdce, což vede k harmonické a mimořádně plynulé jízdě.

Elektromechanické aktuátory spojky a řazení v kombinaci s propracovaným elektronickým řízením. 

Automatický asistent řazení je logickou a technickou evolucí asistenta řazení BMW Motorrad Shift Assistant Pro. Dva elektronicky řízené elektromechanické aktuátory ovládají spojku a řazení, což umožňuje snadné rozjíždění a automatické změny převodů. Požadavek jezdce na změnu převodového stupně se do řídicí jednotky přenáší prostřednictvím snímače řadicí páčky, který je ovládán standardně nohou. Další snímače určují otáčky vstupního hřídele převodovky a polohu spojky. Tyto hodnoty jsou přenášeny do řídicí jednotky TCU (Transmission Control Unit), která je propojena s řídicí jednotkou motoru, a modeluje řízení spojky, ovládání řazení a celkový stav systému.

Spojka je ovládána elektromechanickým aktuátorem v kombinaci s hydraulickým systémem s přímým hydraulickým propojením mezi hlavním a pomocným spojkovým válcem. Aktuátor reguluje požadovaný prokluz spojky, spíná spojku při přeřazování a rozpíná ji při zastavování. V režimu manuálního řazení „M“ může řidič řadicí pákou pohybovat v požadovaném směru obvyklým způsobem. Pokud jsou otáčky požadovaného cílového převodového stupně v rozsahu maximálních nebo minimálních otáček, dojde k okamžitému přeřazení. Pokud otáčky motoru klesnou pod minimální otáčky pro daný převodový stupeň, automaticky se přeřadí i v manuálním režimu. Díky tomu nedojde ke zhasnutí motoru. V režimu „D“ jsou převody řazeny automaticky v závislosti na jízdním režimu, otáčkách motoru, poloze škrticí klapky a úhlu náklonu motocyklu. Převodové stupně jsou řazeny podle jízdní situace a požadavků na dynamiku.

Výhody Automatického asistenta řazení (ASA) lze shrnout takto:

  • Zcela eliminuje nutnost manuálního ovládání spojky jezdcem.
  • Dynamické a pohodlné změny převodových stupňů pro větší potěšení z jízdy.
  • Možnost volby manuálního nebo automatického řazení.
  • V automatickém režimu automatické přizpůsobení změn převodových stupňů dynamickým požadavkům jezdce.
  • Eliminuje pravděpodobnost zhasnutí motoru v důsledku nevhodné změny převodového stupně.