BMW Group: Udržitelnost prostřednictvím inovací 2022

V rámci akce „Udržitelnost prostřednictvím inovací 2022“ BMW představilo širokou škálu průkopnických technologií, konceptů a strategií, které ilustrují, jak se inovativní síla a vizionářské myšlení mohou stát hnacím motorem udržitelné mobility.

 • Inovace jako klíč k udržitelné mobilitě
 • Nově vyvinuté BMW cylindrické články přizpůsobené architektuře NEUE KLASSE
 • Náklady na kompletní vysokonapěťovou baterii až o 50 % nižší než u současné generace
 • Výroba se sníženým podílem CO2 – díky zelené energii a používání druhotného materiálu
 • Vedoucí vývoje Weber: „Obrovský technologický skok v hustotě energie, rychlosti nabíjení a dojezdu.“
 • Vedoucí nákupu Post: „Se svými partnery postavíme továrny na bateriové články na šesti místech v Severní Americe, Evropě a Číně, každou s roční kapacitou až 20 GWh.“
 • BMW EfficientDynamics nám v současné době přináší reálné snížení spotřeby a prodloužení dojezdu, současně poskytuje další potenciál pro modely NEUE KLASSE připravované na rok 2025
 • Udržitelnost při výrobě vozů díky inovativním bio materiálům, které nahradí suroviny živočišného původu
 • Nahrazení kůže snižuje emise CO2 o 85 procent
 • Unikátní recyklační proces vytváří recyklovaný plastový materiál z odpadu plovoucího v oceánech
 • Emise CO2 jsou ve srovnání s konvenčně vyráběnými komponenty nižší o 25 procent
 • Plasty vytažené z oceánu se používají k výrobě podlahových koberců modelů BMW iX a BMW X1
 • Cílem BMW Group je do roku 2030 používat ve svých nových vozidlech termoplasty vyrobené ze 40 procent z recyklovaného materiálu
 • Koncepty designu sedadel pro BMW a MINI: vizionářská estetika, udržitelné materiály, nižší emise CO2
 • Digitální síť pro udržitelný vývoj vozidel: první aplikace Catena-X
 • Generativní design: až o 50 procent nižší hmotnost, průlom v rámci modelů NEUE KLASSE
 • Vizionářské koncepty a konkrétní řešení pro inteligentní řízení dopravy a městské elektrické ekosystémy
 • Elektrická jednostopá vozidla: BMW CE 04, BMW Motorrad Concept CE 02, BMW Motorrad Vision AMBY a BMW i Vision AMBY.

Udržitelnost prostřednictvím inovací.
Neustále se zvyšující radost z jízdy a ambiciózní cíle udržitelnosti určují snahu BMW Group při utváření individuální mobility budoucnosti. Společnost pevně věří, že klíčem k pokroku v obou oblastech jsou inovace. Díky více než 100 letům zkušeností a rozsáhlým technologickým znalostem se společnost BMW Group staví čelem k výzvě vyvíjet atraktivní řešení mobility v souladu s ochranou klimatu, šetřením zdrojů, kvalitou života v městském prostředí a společenskou odpovědností. V rámci akce „Udržitelnost prostřednictvím inovací 2022“ BMW představilo širokou škálu průkopnických technologií, konceptů a strategií, které ilustrují, jak se inovativní síla a vizionářské myšlení mohou stát hnacím motorem udržitelné mobility.

Nový bateriový článek pro modely NEUE KLASSE.
S modely NEUE KLASSE, které budou mít premiéru v roce 2025, se BMW Group chystá vstoupit do nové éry elektromobility a poprvé použít cylindrické bateriové články, které jsou optimálně přizpůsobeny nové platformě navržené pro čistě elektrické poháněcí systémy. Inovativní lithium-iontové baterie pro šestou generaci technologie BMW eDrive prodlouží dojezd o 30 % a zkrátí dobu nabíjení přibližně o 20 %. Dojde také ke snížení emisí CO2 při výrobě bateriových článků, přičemž výrobní náklady na celou vysokonapěťovou baterii budou ve srovnání se současnou pátou generací až o 50 procent nižší.

Nové cylindrické články mají průměr 46 mm a budou se vyrábět ve dvou různých délkách. V závislosti na modelu je lze flexibilně integrovat do volného prostoru v podvozku konkrétního vozu. Aby bylo možné uspokojit poptávku po bateriových článcích pro vozy NEUE KLASSE, postaví BMW Group s partnery dvě nové továrny na výrobu bateriových článků v Evropě, Číně a také Severní Americe.

BMW EfficientDynamics podporuje přechod na elektromobilitu.
Vetší radost z jízdy, méně emisí – to je princip BMW EfficientDynamics, který od roku 2007 podporuje pokrok v oblasti udržitelnosti prostřednictvím neustálých inovací. Kromě systémů pohonu zahrnuje tento soubor technologických opatření také inteligentní lehkou konstrukci, nižší valivý odpor a vylepšenou aerodynamiku, tedy všechny oblasti podílející se na transformaci směrem k elektromobilitě. Současné modely BMW s čistě elektrickým pohonem zaujaly zástupce médií při testovacích jízdách, kdy dosahovaly vynikajících hodnot spotřeby energie a dojezdu a v některých případech dokonce překonávaly oficiální hodnoty WLTP nebo EPA.

Modely NEUE KLASSE budou rovněž těžit z filozofie BMW EfficientDynamics. Tento komplexní přístup k maximální efektivitě ovlivňuje vývoj nových modelů a platforem od samého počátku, a to nejen v oblasti konfigurace hnacího ústrojí, ale také v oblasti celkové konstrukce a volby materiálů.

Na cestě k oběhovému hospodářství a veganským interiérům.
V BMW Group spolupracují designéři, materiáloví vědci a odborníci z dalších oborů na udržitelných řešeních při navrhování interiérů a exteriérů nových vozidel. Důraz je kladen na odpovědné nakupování a zpracovávání surovin produkujících co nejmenší množství emisí CO2, na neustálé zvyšování podílu druhotných materiálů s cílem dosáhnout kompletní oběhové ekonomiky, nové recyklační procesy, větší využití přírodních vláken a nahrazení surovin živočišného původu.

BMW Group plánuje v roce 2023 uvést na trh své první vozy s kompletně veganským interiérem. To je možné především díky vývoji inovativních materiálů s vlastnostmi podobnými kůži. Nahrazení kůže snižuje emise CO2 v celém hodnotovém řetězci konkrétních součástí interiéru přibližně o 85 %.

Recyklované rybářské sítě jako surovina pro komponenty interiéru i exteriéru.
Poprvé v automobilovém průmyslu budou modely NEUE KLASSE, které budou uvedeny na trh od roku 2025, obsahovat ozdobné díly vyrobené z materiálu obsahujícího přibližně 30 % recyklovaných rybářských sítí a lan. Tyto odpadní materiály z námořního průmyslu jsou aktivně získávány v přístavech po celém světě, aby se zajistilo, že neskončí v moři. Pro řadu dalších materiálů – od oceli a hliníku přes plasty a sklo až po vysokonapěťové baterie – jsou vyvíjeny a zaváděny nové recyklační procesy v souladu se zásadami oběhového hospodářství. BMW Group se v rámci tohoto přístupu snaží zajistit, aby vozidla s ukončenou životností byla k dispozici jako zdroj surovin pro nové automobily.

Udržitelné materiály, nová estetika: vizionářské koncepty sedadel. 
BMW Group představuje rovněž vizionářské koncepty sedadel pro budoucí modely BMW a MINI. Použité materiály se vyznačují výrobními procesy šetrnými k životnímu prostředí, kompletní recyklovatelností, průkopnickou estetikou a nekompromisní prémiovou kvalitou s výjimečným vzhledem a kvalitou povrchu.

Digitální nástroje pro větší udržitelnost.
K neustálému zvyšování udržitelnosti v dodavatelském řetězci a při výrobě vozů BMW Group významně přispívá také digitalizace a s ní související inovace. To je patrné v mezioborové datové síti Catena-X a v generativním designu s novými počítačovými metodami pro vývoj komponentů vozidel.

BMW AG je jedním z iniciátorů partnerské sítě Catena-X, která prostřednictvím vytvoření propojené databáze pokládá základy pro vytvoření oběhového hospodářství a důsledné snižování emisí CO2 v dodavatelském řetězci. Přibližně rok po svém založení aliance pro bezpečnou výměnu dat mezi podniky v automobilovém průmyslu nyní představuje své první aplikace připravené pro testování v praxi.

Průlom v NEUE KLASSE: generativní design.
V rámci BMW Group hraje digitalizace v podobě generativního designu stále důležitější roli při efektivním a zdroje šetřícím navrhování automobilových komponentů. Pomocí počítačových algoritmů mohou konstruktéři a inženýři vytvářet složité tvary dílů, které přinesou výrazné snížení spotřeby materiálu a hmotnosti, které by při použití konvenčních metod nebylo možné.

Různé koncepty udržitelné městské mobility.
BMW Group zkoumá celý ekosystém městské mobility s cílem zvýšení udržitelnosti ve fázi používání svých vozů a zároveň podpoření atraktivity měst jako životního prostoru pro jejich obyvatele. Kromě vývoje lokálně bezemisních vozidel to zahrnuje i rozmanité koncepty udržitelné městské mobility.