Bez spěchu, ale s radostí. BMW je partnerem Národního dne bez spěchu

Ve středu 3. dubna 2024 se uskuteční druhý ročník Národního dne bez spěchu, který pořádá Česká asociace pojišťoven a zapojí se do něj svými aktivitami různé společnosti, stejně jako kulturní a vzdělávací instituce. Letos poprvé je partnerem i BMW Group Česká republika. Cílem tohoto projektu je pozitivní formou upozornit na nebezpečí překračování rychlosti a z něj vyplývající negativní důsledky v podobě zbytečných zranění a úmrtí na silnicích. Velmi často je důvodem překračování rychlosti spěch a z něj vyplývající stres.

Pro BMW je spojení s Národním dnem bez spěchu příležitostí poukázat na nebezpečí neukázněné rychlé jízdy v běžném provozu. Současně jakožto výrobce prémiových vozů s výkonnými motory cítíme společenskou odpovědnost toto téma zvednout. Mottem BMW je již tradičně spojení „Radost z jízdy“, které je ale často nesprávně zaměňováno právě s rychlostí, a tudíž spěchem. Radost z jízdy je široký pojem, zahrnující všechny zážitky, které řidič a jeho spolujezdci během cestování zažijí. I když pro každého znamená radost z jízdy něco jiného, platí, že ve spěchu si řidič radost z jízdy nevychutná, protože ji přebije stres.

BMW proto apeluje na řidiče, aby se snažili spěchu předejít plánováním a dohánění zpoždění přesunout jinam než do běžného provozu. Na silnicích bude bezpečněji a radost z jízdy bude intenzivnější.

Důsledky a statistiky překračování rychlosti na českých silnicích

Vysoká rychlost na silnicích stojí za třetinou všech smrtelných dopravních nehod. Jen v roce 2023 má na českých silnicích na svědomí 138 lidských životů. Celou jednu třetinu ze smrtelných nehod způsobují mladí řidiči. Devět z deseti řidičů přiznává, že překračuje rychlostní omezení, a 43 % jich k tomu dodává, že jezdí rychleji, protože dohání zpoždění. Zkusme si tyto důsledky uvědomit a zamyslet se nad nimi.