Řidičské průkazy od července vyřídíte na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností

ridicsky-prukaz-1

Od července začnou platit novinky, které mnoha řidičům usnadní život. Řidičské průkazy, ale také průkazy profesní způsobilosti či paměťové karty digitálního tachografu bude možné vyřídit na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Při podání žádosti o vydání dokladu nebo při jeho výměně už žadatel nebude předkládat papírovou fotografii, skončí také povinnost měnit doklad při změně bydliště. Zároveň se změní správní poplatky za řidičský průkaz. Výměna dokladu, kterému končí platnost, bude i nadále zdarma.

Od července bude možné vyřídit klíčové záležitosti spojené s řidičskými průkazy na nejbližším úřadě obce s rozšířenou působností. Bude platit zásada: Kde si o vydání či změnu dokladu zažádám, tam si průkaz také vyzvednu. Seznam všech úřadů obcí s rozšířenou působností najdete v interaktivní mapě Ministerstva dopravy.

Částečné rozvolnění místní příslušnosti

„Žadatelé si nově na nejbližším úřadě vyřídí vydání nového řidičského průkazu po úspěšné zkoušce v autoškole, a to i v případě dalších rozšíření oprávnění, výměnu starého nebo neplatného průkazu za nový, vydání paměťové karty řidiče do digitálního tachografu i mezinárodní řidičský průkaz. Nikdo už nebude muset kvůli těmto změnám cestovat do místa trvalého bydliště jako dosud,“ vysvětluje náměstek ministra dopravy Ladislav Němec a dodává: „Stejně tak vám zde pomůžou třeba při změně příjmení po svatbě, ztrátě, poškození, zničení nebo odcizení dokladu.“

Systém si fotografie zajistí v jiných registrech, případně pracovník na přepážce žadatele vyfotí sám

Dosud bylo nutné na úřad přijít s papírovou fotografií, to už bude také minulostí.

„Vybavili jsme všechny obce s rozšířenou působností kamerami, kterými žadatele vyfotí na průkaz přímo na přepážce, a také tablety pro pořízení digitalizovaného podpisu. Papírové žádosti o řidičský průkaz definitivně končí,“ vysvětluje Stanislav Dvořák, ředitel odboru agend řidičů Ministerstva dopravy.

V některých případech nebude potřeba žadatele fotit vůbec. Systém Ministerstva dopravy se dotáže Ministerstva vnitra, zda žadatel nemá v databázích elektronickou fotografii z pasu nebo občanského průkazu. Pokud ji bude možné použít (bude-li dostupná a žadatel si bude stále podobný), odpadne i focení na přepážce.

Jedinou výjimkou, kdy je zatím stále třeba papírová fotografie, je žádost o mezinárodní řidičský průkaz, jehož podoba je přesně stanovena mezinárodními dohodami.

Změna trvalého bydliště nemá na řidičský průkaz vliv

Při změně trvalého bydliště platila povinnost tuto změnu hlásit na úřadě, který následně vydal nový řidičský průkaz. Tato povinnost bude minulostí. Od července se budou vydávat doklady, které údaj o místě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje i na majitele dříve vydaných, ale stále platných řidičských průkazů.

Výjimky, kdy je třeba navštívit úřad v místě trvalého bydliště

Existují situace, kdy je přesto nezbytné dojet na úřad obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště. Mezi ně patří například odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění a další úkony, které přímo souvisí s evidencí, již vede k řidiči obec s rozšířenou působností v místě jeho trvalého bydliště.

ORP se musí na změnu připravit, ve čtvrtek odpoledne a v pátek zavřou

„Obce s rozšířenou působností se musí na přechod na nový systém připravit, proto v pátek 29. června po celý den a ve čtvrtek 28. června odpoledne nebude možné vyřizovat žádosti o řidičské průkazy ani o průkazy profesní způsobilosti. Rádi bychom na to upozornili dopředu, ať to někoho nezaskočí – určitě nenechávejte vyřizování řidičských průkazů na poslední dva pracovní dny v červnu,“ upozorňuje Jan Paroubek, ředitel Divize dopravních aplikací a technologií státního podniku Cendis, a dodává: „Od pondělí 2. července už Státní tiskárna cenin žádné žádosti s papírovými fotografiemi nepřijme. Vše bude probíhat elektronicky, obce proto musí do konce měsíce zpracovat všechny papírové žádosti, které přijaly.“

Změny správních poplatků

Výměna řidičského průkazu za nový v případě, že končí doba jeho platnosti, bude i nadále zdarma.

Poplatek za vydání nového průkazu se zvyšuje z původních 50 na 200 korun. Zvýší se také poplatek za zrychlené vydání průkazu do pěti pracovních dní z 500 Kč na 700 Kč. „Poplatek za vydání řidičského průkazu je už dlouhá léta stejný. Za růžové knížky vydávané před rokem 1989 se platilo 20 korun, na začátku roku 1993 se zvedla jeho cena na dnešních 50 korun. Už více než 25 let se tak poplatek za řidičský průkaz nezvyšoval. Vydání nového řidičského průkazu od července sice zdraží, zvýšení poplatku bude však kompenzováno větším komfortem pro řidiče. Před návštěvou úřadu si nebudou muset pořizovat průkazové fotografie ani nebudou muset pro nový řidičský průkaz cestovat do místa trvalého bydliště jako dnes, což pro některé lidi znamená vzít si den dovolené,“ zmiňuje Stanislav Dvořák.

Příprava ORP a testování systému

S rozvolněním agendy řidičských průkazů nebylo nutné pořizovat nový informační systém, ale došlo k aktualizaci stávajícího Centrálního registru řidičů a k úpravám systému digitálního tachografu.

Státní podnik Cendis zajistil pro obce s rozšířenou působností potřebné technické vybavení. „Technicky jsou pracoviště obcí s rozšířenou působností připravena, nové systémy se důkladně testují už od začátku června, aby bylo v červenci vše funkční a v pořádku. Opravdu důkladně jsme všechny pracovníky obcí z celé země proškolili, abychom jim celý systém předvedli a odpověděli na otázky z praxe,“ dodal Jan Paroubek.

Jak se vyrábějí řidičské průkazy

Řidičské průkazy jsou opatřeny řadou bezpečnostních prvků a jsou centrálně personalizovány, proto jejich výrobu zajišťuje Státní tiskárna cenin. „Vyrábějí se podle přísných podmínek definovaných národní i mezinárodní legislativou. Kvalita jejich provedení patří k celosvětové špičce. Denně se v Česku vyrobí tisíce řidičských průkazů, v letošním roce dosahují denní maxima až k pěti tisícům řidičských průkazů,“ vysvětluje Ondřej Hyršl, výrobní ředitel ze Státní tiskárny cenin.

Řidičské průkazy se personalizují laserovým gravírováním na polykarbonátové karty se specifickým designem a řadou zajišťovacích prvků. Jako příklad můžeme zmínit pozitivní reliéfní ražbu na obou stranách průkazu, proměnlivý obrázek v pravém dolním rohu přední strany, opticky proměnlivou barvu užitou pro logo s písmeny „CZ“ atd. I toto provedení řidičského průkazu prošlo od roku 2004 vývojem. Konkrétně v loňském roce jsme v rámci personalizace přidali další bezpečnostní prvek, kterým je taktilní gravírování některých položek na obou stranách karty.

ridicsky-prukaz-2

Otázky žadatelů o řidičské průkazy

  • Mění se doba platnosti u nově vydávaných řidičských průkazů?

Doby platnosti se tyto změny nedotýkají. Stále tedy platí, že řidiči motocyklů, osobních vozidel a další mění řidičské průkazy po deseti letech. Řidiči, kteří mají oprávnění řídit i nákladní auta a autobusy, si musí vyměnit průkazy každých pět let.

  • Jak dlouho trvá, než dostanu nový řidičský průkaz?

Standardně se nový řidičský průkaz vydává do 20 dní od podání žádosti. Pokud ale z nějakého důvodu potřebuje žadatel řidičský průkaz rychleji, lze požádat o zrychlené vydání do pěti pracovních dní, které je ovšem trochu dražší. Ve zrychlené lhůtě však není možné vydat řidičský průkaz prvožadateli, který právě složil zkoušky v autoškole. S těmito řidičskými průkazy je totiž spojena složitější administrativa.

  • Potřebuji nový řidičský průkaz po svatbě?

Jedním z důvodů, proč bude muset řidič dojít na úřad, aby si vyměnil doklad za nový, je právě změna jména. V této situaci bude i nadále nezbytné si řidičský průkaz vyměnit, je to stejné jako u všech ostatních dokladů.