BMW je součástí konzorcia NEXT-E

Projekt NEXT-E byl vybrán Evropskou komisí pro financování v rámci programu „Connecting Europe Facility“ (CEF). Doporučená podpora ve formě spolufinancování projektu elektromobility z grantu CEF je ve výši 18,84 milionu eur. V rámci projektu NEXT-E se nainstaluje 222 rychlých nabíjecích stanic pro více standardů (50 kW) a 30 ultra rychlých nabíjecích stanic (150–350 kW). Nabíječky se budou nacházet na hlavních evropských dopravních koridorech a na některých dopravních koridorech v rámci sítě TEN-T. Vytvoří tak rozšířenou a lépe vyvinutou infrastrukturu pro nabíjení elektrických vozidel (EV) v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku a Rumunsku. Projekt byl vybrán spolu s dalšími 152 úspěšnými projekty z 349 projektů zaměřených na dopravu, přičemž celkové financování v rámci programu CEF bude činit 7,5 miliardy eur.

Konsorcium NEXT-E bude podporovat plány národní e-mobility a strategie pro expanzi elektromobilů v regionu tím, že bude vyvíjet udržitelná dobíjecí řešení, posuzovat integraci obnovitelné energie a zavádět inovativní obchodní procesy a spotřebitelské balíčky pro snižování závislosti na ropě a pro přispění k dekarbonizaci Evropy. Bude blízce spolupracovat s ministerstvy dopravy, Evropskou komisí a zákonodárci, aby se zajistilo, že výstupy získané z projektu budou působit na efektivní rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobilitu v zainteresované Evropě.

Pro BMW Group je e-mobilita a udržitelnost jedním z nejdůležitějších a nejvíce vzrušujících témat. Vizí BMW je utvářet budoucnost mobility. BMW Group se svými modely BMW je nejúspěšnějším výrobcem vozidel s alternativními pohonnými systémy na světě. BMW i je značkou BMW Group, jež se soustředí na služby propojené mobility, vizionářské koncepty vozidel a nové porozumění luxusu do značné míry definovaného udržitelností. BMW i má zastoupení v 54 zemích. Na všech těchto trzích ve střední a jihovýchodní Evropě hrají modely BMW klíčovou roli v daném segmentu.