Zahájení provozu v Kompetenčním centru pro výrobu bateriových článků BMW Group

První systémy již byly nainstalovány a budovy jsou připraveny k provozu. Jak bylo již dříve oznámeno, Kompetenční centrum pro výrobu bateriových článků BMW Group (CMCC) se krok za krokem připravuje na zahájení provozu. Již za několik měsíců zde bude na ploše přibližně 15 000 m2 pracovat více než 80 zaměstnanců. Vzhledem ke složité technologii bude výroba bateriových článků v Parsdorfu uváděna do provozu postupně. V současné době se instalují a spouštějí systémy pro výrobu elektrod.

Markus Fallböhmer, senior viceprezident pro výrobu baterií BMW Group, poskytl rozhovor přímo v parsdorfském centru.

Pane Fallböhmere, co přesně se v CMCC v Parsdorfu odehrává?
MF: Tady v Parsdorfu bude vznikat budoucnost elektromobility. Zde zkoušíme budoucí generace vysokovýkonných bateriových článků z hlediska průmyslové výroby. CMCC nám umožní proniknout do celého procesu tvorby bateriových článků. Díky tomuto know-how budou naši odborníci společně s našimi dodavateli schopni dále vylepšovat výrobu bateriových článků s ohledem na kvalitu, výkon a náklady.

V Parsdorfu se ale nebudou bateriové články vyrábět sériově, že? Proč?
MF: Naše strategie nechávat velkosériovou výrobu bateriových článků na externích dodavatelích se zatím osvědčila. Díky našim kompetenčním centrům v Mnichově a Parsdorfu máme rozsáhlé know-how v oblasti technologie i výrobních procesů. To znamená, že můžeme v co nejkratší době připravit optimální technologii bateriových článků pro naše zákazníky k sériové výrobě a umožnit dodavatelům vyrábět bateriové články podle našich vlastních specifikací.

Výroba bateriových článků je také spojena s problémy ochrany životního prostředí. Jak na to reagujete?
MF: Ochrana životního prostředí pro nás představuje nejvyšší prioritu. Pro technická zařízení používaná při výrobě bateriových článků bylo provedeno schvalovací řízení imisní kontroly – a my splňujeme všechny požadavky a specifikace. CMCC bude rovněž fungovat bez fosilních zdrojů a bude se spoléhat na elektřinu vyráběnou pomocí obnovitelných zdrojů energie, kromě jiného z fotovoltaických panelů na střeše budovy. Zařízení bude rovněž zásobováno regenerativním teplem vyráběným pomocí nejmodernějších tepelných čerpadel na spodní vodu a vzduch.

Jaké jsou dlouhodobé plány pro bateriové články v Parsdorfu?
MF:
 Neustále pracujeme na zdokonalování systémů skladování energie. CMCC v tom bude hrát hlavní roli. V současné době prosazujeme vývoj tzv. baterií s pevným elektrolytem. Jedná se o zcela novou technologii baterií, která nabízí ještě vyšší hustotu energie. Dlouhodobým cílem BMW Group je používat plně recyklovatelné bateriové články.

— Konec rozhovoru —

Doplňující informace: rozšíření výroby bateriových článků ve dvou fázích

Vzhledem ke složité technologii bude výroba bateriových článků v Parsdorfu uvedena do provozu ve dvou fázích.

V úvodní fázi budou instalovány a spuštěny systémy pro výrobu elektrod. V této fázi se budou dávkovat a míchat suroviny, jako je grafit a oxidy niklu pro bateriové elektrody. Poté bude následovat potahování kovových fólií a konečné lisování.

Ve druhé fázi budou instalovány systémy pro následnou montáž a tvorbu článků. V této fázi se elektrody zpracovávají s ostatními dílčími komponenty a vzniknou bateriové články, u nichž se kontroluje jejich kvalita. Celý proces spouštění bude trvat rok.

V Parsdorfu se práce zaměří také na inovativní výrobní postupy a systémy, které lze využít ve standardní sériové výrobě. BMW Group bude v této továrně vyrábět vzorky bateriových článků pro novou generaci bateriových technologií, které se budou používat v modelech NEUE KLASSE.