Vyhraj cestu snů do USA s Harleyem.

Absolvuj zkušební jízdu na motocyklu Harley-Davidson®  do 31. května 2018 a získej šanci vyhrát životní zážitek v podobě jízdy snů do USA pro dvě osoby, která vyvrcholí návštěvou oslav 115. výročí značky Harley-Davidson® v Milwaukee.

PODMÍNKY ÚČASTI: Osoba způsobilá k účasti v soutěži („Účastník“) (i) musí být v době poskytnutí informací a přihlášení do Soutěže starší 18 let; (ii) musí být držitelem platného řidičského oprávnění k řízení motocyklů umožňujícího absolvování zkušební jízdy na cestovním motocyklu Harley-Davidson; (iii) musí mít trvalý pobyt v jednom z Participujících území[1]; a (iv) musí absolvovat zkušební jízdu (jak je popsáno níže) na jednom z participujících území. Této Soutěže se nemohou účastnit členové orgánů, společníci, partneři, zaměstnanci, zástupci a poradci Pořadatele, ani žádná osoba, která Pořadatele přímo či nepřímo ovládá nebo která je Pořadatelem přímo či nepřímo ovládána, žádný dodavatel zboží či poskytovatel služeb v souvislosti se Soutěží, a dále manželé, manželky, životní partneři, obchodní partneři či nejbližší rodinní příslušníci těchto osob.

Soutěž podléhá všem právním a jiným předpisům platným v místě jejího vyhlášení. Soutěž se neuskuteční tam, kde ji zakazují nebo neumožňují právní předpisy.

JAK SE PŘIHLÁSIT: Účastníci se do Soutěže mohou přihlásit jedním ze dvou způsobů. První možností je zarezervovat si zkušební jízdu online na adrese www.harley-davidson.com/freedomdays vyplněním a podáním online přihlášky – příslušný formulář je k dispozici na uvedené internetové stránce, a vyplněním svých údajů k provedení rezervace zkušební jízdy. Pro zařazení do Soutěže je možné absolvovat zkušební jízdu na jakémkoli motocyklu Harley-Davidson. Druhou možností je návštěva místního autorizovaného prodejce značky Harley-Davidson (jejich seznam je zde: www.harley-davidson.com), kde Účastník uvede své kontaktní údaje a provede rezervaci zkušební jízdy. V obou případech budou Účastníci zařazeni do Soutěže až poté, co u autorizovaného prodejce v době trvání Soutěže absolvují zkušební jízdu a splní všechny ostatní Podmínky Soutěže. Přihlášení účasti provede autorizovaný prodejce Harley-Davidson po absolvování zkušební jízdy.

Mohlo by vás zajímat:  Největší evropský motocyklový festival oslavil 120 let Harley-Davidson

Tato Soutěž probíhá v době od 15. března 2018 do 31. května 2018 („doba trvání Soutěže“). Po 31. květnu 2018, tedy po dni ukončení Soutěže, nebudou přijímány žádné přihlášky. Účastníci, kteří si rezervovali zkušební jízdu na internetové stránce, musejí zkušební jízdu absolvovat do 17. června 2018, ale samotnou rezervaci zkušební jízdy lze uskutečnit pouze do půlnoci 31. května 2018. Účastník může absolvovat více než jednu zkušební jízdu, avšak do Soutěže bude přihlášen pouze jednou. Účastníkům doporučujeme, aby si svou zkušební jízdu rezervovali co nejdříve, jelikož Pořadatel nemůže zaručit, že každá rezervace zkušební jízdy umožní absolvování zkušební jízdy v době trvání Soutěže a u vybraného prodejce.

VÝHRA: V Soutěži bude udělena jedna výhra, a to vítězi vybranému z Účastníků ze všech Participujících území. Vítěz Soutěže vyhrává desetidenní zájezd pro dvě osoby do USA včetně letenek; k dispozici dostanou 1 cestovní motocykl Harley-Davidson na 10 dní, ubytování v hotelu na 5 nocí (29. srpna 2018 – 3. září 2018) a částku 2 500 EUR výlučně k použití na úhradu výdajů spojených s výletem, ubytování, stravy, dopravy a případných dalších nákladů. Zájezd zahrnuje zapůjčení 1 cestovního motocyklu (s dvoumístným sedadlem) na dobu 10 dní. Model bude určen na základě spolupráce s Pořadatelem na období 29. srpna 2018 až 8. září 2018. Vítěz si motocykl vyzvedne z dealerství, které určí Pořadatel, dne 29. srpna 2018 a vrátí ho nejpozději 8. září 2018. Vítěz nebo jeho doprovod si může rezervovat jiný motocykl na vlastní náklady na základě dostupnosti v dealerství. Osoba, která bude vítěze na výletě doprovázet, musí být taktéž držitelem platného řidičského oprávnění pro cestovní silniční motocykly. Plán zájezdu zahrnuje výlet na oslavy 115. výročí v Milwaukee, ubytování na 5 nocí, cestovní sadu Platinum Rally Pack a exkluzivní přístup na hlavní akce. V případě letenek se jedná o dvě letenky na úrovni Economy do Chicaga, s příletem 29. srpna 2018 z destinace vítěze a s návratem z Chicaga 8. září 2018. Vítěz je zodpovědný za jakékoli další náklady spojené s výletem, včetně nákladů na stravu, cestovní víza, dopravu a případné další náklady. Celková odhadovaná hodnota výhry je 10 000,- EUR (deset tisíc EUR). Náhrada výhry v hotovosti není možná. Vítěz je sám zodpovědný za jakékoli příjmy či jiné benefity v podobě daní, které se vztahují k výhře a za náklady na pojištění.

Mohlo by vás zajímat:  All American Fest se blíží! První víkend v září ožije Praha v duchu motocyklů, grilování, adrenalinu a zábavy pro celou rodinu

VÝBĚR VÍTĚZE: Vítěz bude vybrán náhodným slosováním pomocí softwaru, který je spravovaný třetí stranou, okolo 27. června 2018 ve Velké Británii ze všech způsobilých Účastníků. Bude vybrán jeden vítěz z řad způsobilých Účastníků ze všech Participujících území. Vítěz bude oznámen 2. července 2018 a vítěz bude kontaktován před tímto datem. Předání výhry je podmíněno ověřením způsobilosti a totožnosti vítěze. Pořadatel si vyhrazuje právo na diskvalifikaci jednotlivých Účastníků ze slosování v případě důvodných podezření o porušení pravidel, např. porušení pravidel pro účast nebo ovlivňování slosování, jako je např. manipulace s přihláškami. V případě, že vybraný vítěž nesplňuje stanovené podmínky nebo bude diskvalifikovaný na základě práva Pořadatele, vybere Pořadatel nového vítěze prostřednictvím druhého náhodného slosování a tento proces bude opakován, dokud nebude vybrán vítěz, který splní veškeré stanovené podmínky.