Stát v Pelhřimově prodal formou elektronické aukce historický motocykl JAWA za 52 000 Kč

jawa
Foto: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Motocykl JAWA byl pracovníky úřadu nalezen při vyklízení garáže, která v rámci dědického řízení připadla do vlastnictví státu po zemřelém muži z Pelhřimovska. Do aukce bylo přihlášeno 52 účastníků. Nabídková kupní cena činila 12 000 Kč a padlo neuvěřitelných 221 příhozů.

Motocykl získal muž, který pracovníkům úřadu prozradil, že si již dávno chtěl „udělat radost“ nějakým historickým motocyklem, a tento si vybral z toho důvodu, že má pod vrstvou prachu nejen téměř dokonale zachovalý původní lak, ale je dosud veden i v evidenci motorových vozidel jako provozované vozidlo. Do budoucna jej hodlá drobnými opravami zprovoznit a udržovat v původním stavu, včetně „patiny“, kterou motocykl získal běžným užíváním.

Mohlo by vás zajímat:  HARLEY-DAVIDSON odstartuje oslavy 120. výročí již 18. ledna 2023

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost Úřadu hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.