Oslavy 115 let Harley-Davidson zajistily stovky milionů korun pro veřejné rozpočty

5. až 8. července 2018 zažila Česká republika mimořádnou kulturně společenskou událost. Její globální význam, dosah a komunikační kampaň v konečném důsledku pozitivně ovlivnily také příjem do veřejných rozpočtů. „Do České republiky dorazily desítky tisíc motocyklových nadšenců ze 77 zemí celého světa. Velmi nás potěšilo, že se kromě neopakovatelného zážitku a pocitu sounáležitosti snad všech účastníků naplnila i očekávání vyplývající z dopadové studie KPMG, kterou jsme měli k dispozici v červnu 2017,“ říká Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor oslav.

Praha, jako srdce samotných oslav, mohla z této události těžit jednak na úrovni soukromých podniků, jednak ve veřejném sektoru. „Na základě rozpočtového určení daní a místních poplatků připadne do pražského rozpočtu přibližně 22 mil. Kč,“ prezentuje závěry nezávislé studie Jaroslav Vavřina, hlavní organizátor akce.

Pozitivně se pořádání a konání 115. výročí Harley-Davidson projevilo i v dopadu na oblast zaměstnanosti. Celkový počet plných měsíčních pracovních úvazků vyvolaných vlivem ekonomické útraty návštěvníků akce dosáhl v kumulaci dle vyjádření organizátorů hranice 16 tisíc.

Svůj účel jednoznačně splnila i součást kampaně a programového obsahu, který byl návštěvníkům nabídnut a týkal se Středočeského kraje. „Více než rok trvající komunikační kampaň měla bez nadsázky a přehánění celosvětový dosah. Prostřednictvím nejrůznějších kanálů od tištěných brožur a magazínů, přes webové stránky, aktivitu na sociálních sítích, hry v originální aplikaci pro chytré telefony až po fyzickou prezentaci oslav na roadshow po celé Evropě, se nám podařilo motivovat světovou komunitu motocyklových fanoušků k tomu, aby k nám do České republiky přijeli dříve a zdrželi se déle, než jen na čtyři dny trvání samotné akce. Kladný ohlas mezi účastníky oslav – vedle nepopiratelného zvýšení povědomí o krásách Středočeského kraje jako turistické destinace – se tak projevil jejich cestováním a aktivitou, jež na základě rozpočtového určení daní a poplatků přinese do krajského rozpočtu přibližně 11 milionů Kč,“ upřesňuje Vavřina a odvolává se na ekonomickou studii, která zkoumala dopady akce na veřejné rozpočty.

Akce významně posílila příjezdový turismus a přilákala do ČR návštěvníky, na které necílí tradiční destinační marketing. Jednalo se navíc o poměrně bonitní cílovou skupinu, která během svého pobytu nakupovala širokou škálu zboží a především služeb, ať již ubytovacích, stravovacích nebo průvodcovských. Nejvíce zahraničních návštěvníků dorazilo z Německa (32 %), Velké Británie (11 %), Slovenska (9%) Itálie 8 %, Francie 3 % a Švýcarska 3 %. „Na 77% celkových přínosů plynulo právě ze spotřeby zahraničních účastníků. Je tedy na místě považovat tyto přínosy za nenahraditelné, bez existence samotné akce by k této zvýšené spotřebě nedošlo,“ uvedl Mgr. Ondřej Špaček, zpracovatel analýzy.

Svým rozsahem a významem se jednalo o jednu z nevětších akcí v historii ČR, s ekonomickými dopady srovnatelnými například s MS v ledním hokeji. Účastníci i vedení mateřské Harley-Davidson Motor Company ji hodnotí jako nejlépe zorganizovanou oslavu v historii značky. To potvrzují i zástupci zúčastněných složek IZS podle kterých byl minimální počet incidentů důsledkem pečlivé, více než rok trvající přípravy a intenzivní spolupráce s organizátory. Zážitek, který si účastníci odvezli a díky kterému mají českou republiku navždy zapsánu, jako destinaci kam se stojí za to vrátit, dokazuje značný zájem o příští ročník Prague Harley Days, které se budou konat 5. – 6. července 2019.

A na závěr ještě nějaká ta čísla:

  • 2,06 mld. Kč – utrženo celkem během oslav 115. výročí Harley-Davidson
  • 432 mil. Kč – celkové příjmy pro veřejné rozpočty /tzv. nenahraditelné příjmy, které by bez akce nevznikly
  • Více než 100 tisíc návštěvníků; většina ze zahraničí