Nová dočasná výstava v BMW Muzeu dokumentuje cestu BMW Group k udržitelné mobilitě budoucnosti.

BMW Group v současnosti prochází nejrozsáhlejším transformačním procesem ve své více než stoleté historii, který ji směřuje přímo k udržitelné mobilitě budoucnosti. Nová dočasná výstava v BMW Muzeu dokumentuje, jak BMW Group čelí výzvám, které proces inovací zahrnuje, a zároveň ukazuje současné aktivity a vize zaměřené na udržitelnou radost z jízdy. Pod názvem „RE:IMAGINE – Cesta k udržitelnému BMW“ jsou akcentovány všechny aspekty této transformace, od čistě elektrických poháněcích soustav, snižování emisí CO2 během celého životního cyklu vozidel, myšlenky cirkulární ekonomiky a přísných ekologických standardů v dodavatelském řetězci až po sociální udržitelnost při nákupu surovin i v každodenním pracovním životě v továrnách BMW Group po celém světě.

Výstava RE:IMAGINE bude otevřena v BMW Muzeu 1. září 2021 a bude impulzem před výstavou IAA Mobility 2021 v Mnichově, která je rovněž zaměřena na udržitelnost jako téma budoucnosti. Na pěti úrovních o rozloze přibližně 1000 metrů čtverečních byla instalována rozmanitá prohlídková trasa s přibližně 30 stanovišti, jež představují klíčové momenty přerodu automobilového průmyslu. Zábavné, interaktivní a praktické prvky zprostředkovávají složitou problematiku způsobem, který pochopí návštěvníci všech věkových kategorií. Nová dočasná výstava bude v muzeu BMW k vidění do ledna 2023.

BMW Group postavila elektromobilitu do centra svého vývoje již v rané fázi, takže dosahuje důsledného snižování emisí CO2. BMW i3, uvedené na trh v roce 2013, je výsledkem ucelené koncepce udržitelnosti, která jde daleko za hranice čistě elektrického pohonu. Tento kompaktní čistě elektrický vůz s průkopnickým designem a skeletem karoserie pro cestující vyrobeným z plastu vyztuženého uhlíkovými vlákny (CFRP) se ujal průkopnické role také v oblasti inteligentní lehké konstrukce. Do konce roku 2020 se po celém světě prodalo více než 200 000 kusů BMW i3.

Mohlo by vás zajímat:  BMW Group: Udržitelnost prostřednictvím inovací 2022

BMW Group zároveň v posledních letech rozšířila svou nabídku plug-in hybridních modelů téměř do všech svých modelových řad. Kombinace účinného spalovacího motoru s elektromotorem umožňuje zvládnout většinu každodenních jízd s nulovými lokálními emisemi. BMW Group poskytuje pobídky pro jízdu na elektrický pohon, využívá k tomu inovativní digitální služby, jako jsou BMW eDrive Zóny a celosvětově unikátní program odměn .

Nabídka BMW Motorrad také obsahuje modely pro lokálně bezemisní mobilitu v městském prostředí. Nejnovějším příkladem udržitelného potěšení z jízdy na dvou kolech je elektrický skútr BMW CE 04. S dojezdem až 130 kilometrů je vhodný jak pro každodenní dojíždění, tak pro delší cesty. Stejně jako BMW CE 04 budou v budoucnu všechny nové modely BMW Motorrad, určené speciálně pro městskou mobilitu, poháněny pouze elektřinou.

Kromě toho se BMW Group zavázala k rozšiřování nabíjecí infrastruktury. Díky službám veřejného nabíjení BMW Charging a MINI Charging mají zákazníci pohodlný a transparentní přístup k jedné z největších existujících nabíjecích sítí, která zahrnuje více než 200 000 nabíjecích míst v Evropě. Kromě toho lze prostřednictvím služby BMW Charging využívat také síť rychlonabíjecích stanic IONITY, disponující celkem 2000 nabíjecími místy s výkonem až 350 kW.

Závazné ekologické a sociální normy pro celý dodavatelský řetězec.
Obrat v mobilitě je jedním z nejradikálnějších ekonomických převratů, k jakému kdy v automobilovém průmyslu došlo. Týká se nejen samotných výrobců automobilů, ale také jejich dodavatelů a partnerů. BMW Group si stanovila za cíl vytvořit nejudržitelnější dodavatelský řetězec v oboru.

Mohlo by vás zajímat:  Husqvarna Motorcycles na úspěšné evropské juniorské e-Motocross Series 2022

Cíle udržitelnosti jsou definovány pro nový model již v raných fázích jeho vývoje. To se týká i tzv. předcházejícího výrobního řetězce. V oblasti nákupu je kladen důraz na dodržování ekologických a sociálních standardů, stejně jako na dodržování lidských práv, ochranu přírodních zdrojů a snižování emisí CO2. Za tímto účelem byla v dialogu s dodavateli definována opatření k optimalizaci udržitelnosti, jako je používání recyklovaných materiálů a obnovitelných zdrojů energie. Dodržování těchto standardů ověřují na místě nezávislí hodnotitelé. I po přidělení zakázky jsou audity prováděny průběžně.

BMW Group zajišťuje dodržování ekologických a sociálních standardů při výrobě bateriových článků pro pátou generaci technologie BMW eDrive prostřednictvím kontrolované těžby surovin a transparentních dodavatelských řetězců. BMW Group například sama nakupuje kobalt potřebný pro vysokonapěťové baterie, a až poté jej poskytne dodavatelům bateriových článků. Lithium pro výrobu bateriových článků se rovněž těží za transparentních podmínek, které BMW Group sleduje. BMW Group získává lithium používané ve vysokonapěťových bateriích z ložisek v Austrálii a dodává ho výrobcům bateriových článků. Tímto způsobem se zajišťuje, aby při těžbě a zpracování kobaltu a lithia byly dodržovány standardy ochrany životního prostředí a udržitelnosti a lidská práva.

Přestože bateriové články pro pátou generaci technologie BMW eDrive nevyužívají kobalt z Demokratické republiky Kongo, BMW Group se tam podílí na pilotním projektu, který má zajistit, aby těžba této suroviny byla ekologicky i sociálně udržitelná. Společně se svými partnery z dodavatelského řetězce pověřila společnost Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) vypracováním opatření ke zlepšení pracovních a životních podmínek horníků v odvětví mikrotěžby i obyvatel okolních komunit. 

Mohlo by vás zajímat:  Druhé emko se představuje. Toto je nové BMW M 1000 R

Dalším závazkem BMW Group v oblasti komplexní udržitelnosti je její účast na iniciativě na ochranu mořských hlubin. Zde společnost podporuje práci, kterou vykonává Světový fond na ochranu přírody (WWF) v Německu. Ve společném prohlášení se BMW Group a společnosti z dalších průmyslových odvětví zavazují, že nebudou využívat nerostné suroviny z hlubin moře ani financovat hlubinnou těžbu jako preventivní opatření, dokud nebudou důsledky hlubinné těžby podrobeny komplexnímu vědeckému zkoumání a dokud nebude zaručena odpovídající ochrana mořských hlubin.

Společenská odpovědnost: Společně utváříme transformaci.
BMW Group přebírá společenskou odpovědnost různými způsoby uvnitř i vně společnosti. Její společenská angažovanost se odráží například v dlouhodobých partnerstvích s institucemi v oblasti sportu a kultury. Jako občanská společnost se BMW Group snaží účinně řešit a vypořádat s naléhavými ekologickými a sociálními výzvami naší doby. Prostřednictvím mezinárodní sítě kompetentních partnerů podporuje zdravé vzdělávání dětí a mládeže, jakož i inkluzivní a rozmanitou společnost. 

V rámci transformace k důsledně udržitelné mobilitě BMW Group utváří změny v úzké spolupráci se svými zaměstnanci. Specializovaným školením v oblasti e-mobility již prošlo více než 50 000 zaměstnanců. V roce 2021 BMW Group zahájí největší vzdělávací ofenzivu v historii společnosti a uspořádá kurzy zaměřené na budoucnost pro přibližně 75 000 účastníků. Zaměstnanci tak získají vynikající kvalifikaci pro práci v nových oblastech, jako je e-mobilita a digitalizace.