BMW představuje tištěný časopis FREUDE.FOREVER

V době změn a digitalizace se do popředí dostávají smyslové zkušenosti, myšlení a uvažování o budoucnosti. BMW nyní uvádí na mezinárodní trhy časopis FREUDE.FOREVER, který ztělesňuje a zprostředkovává smyslové zážitky, navozuje nové myšlenky a přibližuje udržitelnost, a to hapticky, vizuálně i obsahově. Tímto způsobem se BMW snaží oslovit segment zákazníků, kteří mají zájem o pohled zvenčí a řešení otázek budoucnosti. Zaměřuje se z různých perspektiv na revoluční inovace a vysoce inovativní řešení, jež mají potenciál změnit společnost. Časopis jednotlivá témata přiřazuje sedmi smyslům a vyznačuje se silnou orientací na čtenáře.

Každé číslo časopisu, který bude vycházet pravidelně u příležitosti určitých příležitostí nebo událostí, se zaměří na jedno téma, přičemž první číslo zkoumá souvislost mezi moderním luxusem a trvalou udržitelností. Elegantně navržený sběratelský časopis o 140 stranách je k dostání v trafikách, na letištích, v partnerských hotelech a online od 21. září.

„Naším cílem je vyvolat změnu zkoumáním možných řešení výzev naší doby a také reflektovat společenské trendy. Chceme poskytnout prostor pro nové způsoby myšlení, založené na kvalitním redakčním obsahu, inspirovat naše zákazníky a rozvíjet společné smýšlení, pokud jde o přístupy a postoje, které nás budou provázet budoucností. Právě to představuje náš nový tištěný časopis FREUDE.FOREVER, který vypráví jedinečné příběhy a odhaluje nové perspektivy. Vznikl ve spolupráci s naší kreativní agenturou THE GAME, založenou speciálně pro BMW, a vydavatelstvím LOOPING GROUP,“ říká Jens Thiemer.

LOOPING GROUP je partnerem agentury THE GAME, která byla založena společností BMW Group a značkou BMW v roce 2021 za účelem vytvoření časopisu FREUDE.FOREVER. LOOPING v sobě spojuje dlouholeté zkušenosti s časopiseckou žurnalistikou a vydáváním firemních publikací s mimořádným citem pro témata a vyprávění příběhů. BMW tímto způsobem bude podněcovat svobodu vyprávěním příběhů z různých úhlů pohledu, což dá vzniknout nečekaným emocím a neobvyklým perspektivám.

Tento přístup se odráží i v redakčním designu časopisu: nejsou zde žádné konvenční rubriky. Každý článek, který se vždy zaměřuje na lidské problémy, se bude dotýkat jednoho ze sedmi smyslů, což vyjadřuje i grafická úprava časopisu: sluch, čich, chuť, pohyb, hmat, vnímání a zrak. První číslo se zaměřuje na přímé pohledy na nový, udržitelný luxus a zároveň vrhá světlo na technologický pokrok: představen je například designér nábytku pohlcujícího zvuk a vynálezce laboratorní techniky, která revolučním způsobem mění proces výroby parfémů a vůní tak, aby byla zajištěna udržitelnost.

„Pevně věříme, že kvalitní tištěný časopis bude mít obrovský vliv na podstatu naší značky. Kombinujeme tištěnou a digitální formu, protože chceme nabídnout ideální přístup pro každou cílovou skupinu a věříme v interakci mezi oběma těmito kanály,“ říká Stefan Ponikva, viceprezident pro komunikaci značky BMW.

FREUDE.FOREVER vznikne v nákladu přibližně 150 000 výtisků pro celý svět, z nichž 50 000 bude v němčině a 100 000 v angličtině.