BMW Group investuje do novátorského procesu extrakce mědi

BMW Group prostřednictvím svého fondu rizikového kapitálu BMW i Ventures získalo podíl ve společnosti Jetti Resources se sídlem v USA, Colorado. Cílem je podpořit zodpovědnou a ke zdrojům šetrnou těžbu mědi, která by udržitelnějším způsobem řešila rostoucí poptávku. Společnost Jetti Resources byla založena v roce 2014 a vyvinula průkopnický proces těžby tohoto kovu, který dokáže zpracovat dosud nevyužitou rudu ze stávajících měděných dolů.

„Investicí do společnosti Jetti podporujeme technologický pokrok v oblasti odpovědné a zdroje šetřící metody těžby mědi,“ říká Wolfgang Obermaier, vedoucí oddělení nepřímého zboží a služeb, surovin a výrobních partnerů společnosti BMW Group. „Tento nový postup má potenciál zlepšit ekologickou stopu a integritu našeho dodavatelského řetězce, a to zejména při rostoucí poptávce po zdrojích, jako je měď,“ dodává Obermaier.

Mohlo by vás zajímat:  BMW Motorrad představuje Festival Pure & Crafted

Vzhledem k tomu, že měď je zásadní surovinou pro výrobu elektrických hnacích ústrojí v elektřinou poháněných vozech, se předpokládá, že poptávka po ní v příštích letech výrazně poroste. Již v roce 2030 budou nejméně polovinu celosvětových prodejů BMW Group tvořit čistě elektrické modely.

Využití stávajících zdrojů

Společnost Jetti Resources vyvinula unikátní technologii katalytického loužení, která umožňuje získávat měď z dosud nevyužívaných rud. V těchto primárních sulfidických rudách je vázáno přibližně 70 % světových zásob mědi. Materiál, který byl dříve skladován na skládkách a považován za odpad, lze nyní díky této nové formě těžby šetřící zdroje využít.

Mohlo by vás zajímat:  Podmol je zpět! S dakarskou motorkou předvedl salto

Tento proces umožňuje získat dříve nevyužité zdroje mědi, čímž se výrazně zvyšuje výkonnost a životnost stávajících zdrojů. Těžba mědi se tak stává podstatně efektivnější a snižuje se její dopad na životní prostředí. Metoda společnosti Jetti Resources umožňuje měděným dolům používat na tyto rudy haldové loužení, které ve srovnání s tradiční těžbou surovin způsobuje přibližně o 40 % nižší emise CO2 a spotřebuje pouze přibližně 50 % vody. Tato technologie se již s velkým úspěchem používá v průmyslovém měřítku. Společnost Jetti Resources plánuje společně se svými partnery pokračovat v globální expanzi.

Odpovědné řízení dodavatelského řetězce

Udržitelnost a efektivní využívání zdrojů je ústředním bodem strategického směřování celé BMW Group. Klíčovým aspektem je dodržování přísných ekologických a sociálních norem v každé části dodavatelských řetězců. Eliminace porušování lidských práv a environmentálních standardů je klíčovou prioritou při nákupu základních surovin.

Mohlo by vás zajímat:  Týden oslav 100 let BMW Motorrad od 20. do 26. března 2023

BMW Group v rámci své materiálové strategie průběžně analyzuje suroviny a stanovuje jejich priority. Potenciální rizika vznikají především při těžbě a zpracování různých surovin a materiálů. BMW Group tato rizika zmírňuje kombinací standardizovaných, proaktivních a reaktivních opatření, která jsou na míru přizpůsobena každé surovině. Pro zajištění potřebné transparentnosti a sledovatelnosti zpracování surovin v rámci komplexní a dynamické dodavatelské sítě je BMW Group zapojena do programu Catena-X – aliance pro bezpečnou a standardizovanou výměnu dat v dodavatelských řetězcích.